Sökning: "Carl-Johan Kask"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl-Johan Kask.

 1. 1. Key Drivers for Dividends - an empirical study for A-listed Swedish companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Schyllert; Carl-Johan Kask; [2005]
  Nyckelord :Dividends; share repurchase; utdelning; aktieåterköp; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis will through the use of various approaches determine the key drivers for dividend payouts for A-listed Swedish firm. The time frame reaches from 1997 to 2003 an the thesis covers 48 companies... LÄS MER

 2. 2. Fusions- och förvärvsprocessen för riskkapitalfinansierade start-up bolag inom högteknologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Asp; Carl-Johan Kask; Marcus Schyllert; [2003]
  Nyckelord :fusions- och förvärvsteori; riskkapital; start-up; hightech; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida start-up hightech bolag tillämpar klassisk förvärvsteori och att undersöka ifall och hur fusions- och förvärvsprocessen skiljer sig mellan dessa bolag och vad teorin visar på.... LÄS MER