Sökning: "Carl-Johan Petersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl-Johan Petersson.

 1. 1. En genväg till ett vägvinnande förändringsarbete för idrottsföreningar i ekonomisk kris

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Stenmalm; Joacim Petersson; [2014]
  Nyckelord :ekonomiskt ohållbar situation.; ekonomisk krishantering; förändringsåtgärder; idrottsföreningar; Turnaround; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla en anpassad rekommendation med förändringsåtgärder för idrottsföreningar vars ekonomiska situation är ohållbar. Med ledning ur redan befintliga dokumenterade teorier kommer rekommendationen att utformas som en samling insatser som kan göras för att åstadkomma förändring i organisationen och balansera föreningens ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Internationalisering genom att samarbeta med utländska mellanhänder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Christian Anderberg; Carl-Johan Petersson; [2009]
  Nyckelord :Mellanhandssamarbeten;

  Sammanfattning : Internationalisering genom mellanhänder är ett vanligt sätt för små och medelstora företag att expandera sin verksamhet till nya marknader. Orsaken är att expansion görs möjlig till nya marknader genom bryggning av distanser samt den relativt låga finansiella risken som internationalisering genom mellanhänder innebär. LÄS MER