Sökning: "Carl-Johan Sjögren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Johan Sjögren.

  1. 1. BFNAR 2000 3s påverkan på småföretagens redovisning : ur ett praktiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU)

    Författare :Håkan Aronsson; Carl Johan Olsson; Camilla Sjögren; [2003]
    Nyckelord :Redovisning; Lagervärdering; Småföretag; BFNAR 2000:3;

    Sammanfattning : .... LÄS MER