Sökning: "Carl-martin Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl-martin Andersson.

 1. 1. Policies affecting the competitiveness of dairy production in Sweden, Denmark and Germany

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl-Martin Andersson; Mattias Gotting; [2011]
  Nyckelord :policies; subsidies; taxes; dairy production; competitiveness ;

  Sammanfattning : Denmark, Germany and Sweden are along with 24 other countries members of the European Union. Being part of the European Union also means being part of a European market. Within the union barriers for trade has been abolished in order to create more open market. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen för det svenska lantbruket : en studie om inkomsteffekter vid direktstödets avskaffande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl-Martin Andersson; [2010]
  Nyckelord :direktstöd; täckningsbidrag; gårdsstöd; lönsamhet;

  Sammanfattning : Under 1957 lades grunden för den gemensamma jordbrukspolitik CAP som idag drivs inom EU. Lantbrukssektorn står idag för en betydande del av EU’s totala budget om 133,8 miljarder euro. Lantbruket inom Europa erhåller årligen stora summor i form av direktstöd. LÄS MER