Sökning: "Carl-tomas Stenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-tomas Stenberg.

  1. 1. Möjliggöra aktivitet för personer med demens

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

    Författare :Carl-Tomas Stenberg; Tobias Westermark; [2017]
    Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Intervention; MOHO; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. LÄS MER