Sökning: "Carla Rivera"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carla Rivera.

  1. 1. Den tysta litteraturen : En studie om den icke-västerländska litteraturens plats i skolans undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Caroline Högström; Carla Rivera; [2009]
    Nyckelord :Litteratur; icke-västerländsk litteratur; skolan; undervisning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under vår tid på lärarutbildningen och på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att den icke-västerländska skönlitteraturens roll i skolan är näst intill obefintlig. Vi menar att om eleverna får ta del av denna icke-västerländska litteratur får de kanske en ny inblick i och förståelse för andra kulturer. LÄS MER