Sökning: "Carlaxel Bo Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlaxel Bo Andersson.

  1. 1. Att dra sitt strå till stacken : En studie om arbetsmarknadens inverkan på individen

    L2-uppsats, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Carlaxel Bo Andersson; Morgan Karlsson; Carl Bengt Gunnar Leo; Sara Olsson; Anna Svensson; [2006]
    Nyckelord :Livsvillkor; Arbete; Flexibilitet; Mångkultur; Arbetslöshet; Utbränd; Tillit; Normer; Värderingar; Ungdomar; Minoritetsgrupper; Majoritetsgrupper; Utanförskap; Förväntningar; Stigmatisering; Ambivalens; Förändring; Arbetsmarknad;

    Sammanfattning : Arbetslivet och frånvaron av arbete är en stor del av en individs identitetsskapande. Samtidigt pågår stora förändringar på arbetsmarknaden och individen måste vara anpassningsbar, till att vara i en ny situation och omdefiniera sin egen identitet. LÄS MER