Sökning: "Carlo Bild"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Carlo Bild.

 1. 1. The first supernovae and the mass distribution of Population III stars

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Martin Mikitas; [2018]
  Nyckelord :Astronomy; Supernovae; STARFIT; Salpeter; IMF; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The properties of the early Milky Way are quite mysterious and some are completely unknown even today. This study is the first one ever to analyze the mass distribution of Population III bulge stars. LÄS MER

 2. 2. Accuracy of Quantification for Renography with 99mTc-MAG3: A Study on Virtual and Clinical Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund

  Författare :Irma Ceric; [2016]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: Renography with 99mTc-MAG3 is one of the most common nuclear medicine examinations. It’s extensive use justifies a thorough investigation of the methods used to accurately determine the split renal function, for instance with regard to background subtraction and correction for renal depth differ- ences. LÄS MER

 3. 3. A small-scale dosimetry model of the liver tissue

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Anna Stenvall; [2012]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att behandla tumörsjukdomar genom injektion av radioaktiva läkemedel är en behandlingsteknik kallad radionuklidterapi. Det radioaktiva läkemedlet består av en radioaktiv isotop, fäst på en målsökande bärarmolekyl, specifik för den vävnad vari man önskar att läkemedlet skall ansamlas. LÄS MER

 4. 4. Optimering av bildkvaliteten för SPECT-undersökningar med 111In-Octreoscan vid Norrlands universitetssjukhus : -en Monte Carlo studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaperUmeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Emma Mähler; [2011]
  Nyckelord :SPECT; gammakamera; Octreoscan; bildkvalitet; OSEM-iteration; kontrast;

  Sammanfattning : Inom nuklearmedicinsk diagnostik används radioaktiva läkemedel för att utvärdera olika organs metabolism och fysiologiska beteende. Genom att använda en scintillationskamera kan strålningen som erhålls när det administrerade läkemedlet sönderfaller i kroppen detekteras och en funktionell bild över aktivitetsfördelningen erhålls. LÄS MER

 5. 5. Monte Carlo based investigation of the influence of accelerator head geometry on megavolt photon beam quality in radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Beatrice Jutemark; [2005]
  Nyckelord :Strålterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : "This project concerns the precise characterization of one of the VARIAN accelerators used in the radiotherapy clinic at the Finsen Centre at Copenhagen University Hospital, Denmark. Detailed characteristics of the clinical beam incident on the patient are almost impossible to measure. LÄS MER