Sökning: "Carlos Burgos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlos Burgos.

  1. 1. Trygghet? Det är att ta sig tid till att hålla dem nära

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Carlos Gonzalez Burgos; Maria Nittmark; [2017]
    Nyckelord :Trygghet; stora barngrupper; anknytning; småbarn;

    Sammanfattning : I takt med att fler barn börjar förskolan i Sverige och att inte fler förskolor öppnas stiger antalet barn i barngrupperna på de förskolor som redan finns. Detta bidrar ofta till en miljö med för många barn per barngrupp sett till Skolverkets rekommendationer för hur många barn det bör vara per barngrupp och vuxen. LÄS MER