Sökning: "Carlos Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlos Jakobsson.

  1. 1. Design av datornätverk för skola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Chris Dorougidenis; Krister Jakobsson; Carlos Soto Tapia; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I ett samhälle där alla bör förstå och kunna använda sig av IT är skolan den plats där unga kanske för första gången får en chans att lära sig detta. Med den stundande nya grundskoleplanen ska även lågstadieelever börja använda sig av datorer. LÄS MER