Sökning: "Carmen Toubia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carmen Toubia.

 1. 1. Svenska maroniter: Tro, tradition och etnisk identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Carmen Toubia; [2020]
  Nyckelord :Maronites; Lebanese; Ethnic; Identity; Second generation; Immigrants; Faith; Tradition; Religion; Sweden; maroniter; libaneser; Sverige; Libanon; tro; tradition; etnicitet; identitet; religion; andra generationens immigranter.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate ethnic identity in relation to faith and traditions among second-generation Maronite Christians living in Sweden. Qualitative semi-structured interviews have been conducted with seven second-generation Lebanese Maronites living in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Adaptation and Original in the EFL-classroom : An Analysis of Different Versions of The Handmaid's Tale

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Carmen Toubia; [2020]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; Tjänarinnans berättelse; EFL-Classroom; Engelska klassrummet; Engelska; Didaktik; Analys; Orginal; Adaptation; Feminist; teori; Theory;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine the differences between Margaret Atwood’s novel and Bruce Miller’s adapted version of The Handmaid’s Tale by the application of adaptation, as well as, feminist theory. An additional aim is to investigate the didactic potential of using both the original version and the TV series adaptation in the EFL-classroom, this in relation to the Curriculum for English at upper secondary level. LÄS MER