Sökning: "Carmitha Akselsen Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carmitha Akselsen Andersson.

  1. 1. Lekens betydelse för barns utveckling : En studie om hur skolgårdsmiljöns utformning påverkar barns leklust

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Carmitha Akselsen Andersson; [2014]
    Nyckelord :Fritidshem; utemiljö; skolgård;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the impact on children's development around playing and how significance the formation of the schoolyards is focusing on how it inspire and calls to play within the children's. The study will also show how the youth workers experience the schoolyards and how they can incorporate the playground in their work to inspire the children's play and activities. LÄS MER