Sökning: "Carol J. Clover"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carol J. Clover.

 1. 1. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Köksknivar, ishockeymasker och övervåld : En undersökning om mördarens framställning i gamla och nya slasherfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kenny Nordgren; [2012]
  Nyckelord :Slasherfilm; mördare; mord; Carol J. Clover; Halloween; Fredagen den 13:e; Terror på Elm Street;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bruttor och broilers : stereotypa könsroller i en värld där bara fantasin sätter gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Gyrith Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :könsroller; fantasy; stereotyper; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Utifrån fyra fantasybilder, vars gemensamma nämnare är att de föreställer ett eller flera monster, av tre olika konstnärer och en konstruktivistisk syn på kön ställer denna uppsats frågan Hur konstrueras kön i fantasybilder? Syftet med denna frågeställning är att genom bildanalyser och gestaltande arbete synliggöra hur föreställningar om könsroller och normer representeras och reproduceras i fantasybilder, bilder som barn och unga kommer i kontakt med genom bok- och spelomslag, reklambilder och serier. Uppsatsens didaktiska syfte är att beskriva en modell för hur arbete med frågor om könsroller, könsstereotyper och normer kan genomföras i skolan, främst i gymnasieskolan, genom användande av just fantasybilder. LÄS MER