Sökning: "Carola Lindström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carola Lindström.

 1. 1. Acid Sulfate Soils and Metal Accumulation in Sediments in Rosån Catchment, Northern Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carola Lindström; [2017]
  Nyckelord :Acid sulfate soils; increased metal concentrations; anthropogenic activity; Sura sulfatjordar; ökade metallkoncentrationer; mänsklig påverkan;

  Sammanfattning : Global environmental concerns arise when marine deposits with fine-grained iron sulfide-rich sediments (FeS and FeS2), now situated above sea level, oxidize from anthropogenic lowering of the groundwater table. The oxidation of iron sulfides decreases the soil pH and the acidic environment of these Acid Sulfate Soils (AS) soils increase weathering and mobilization of metals into adjacent watercourses, lakes and estuaries. LÄS MER

 2. 2. Ursprunget till en kyanitbärande kvartsrik bergart i Hålsjöberg, Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Carola Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konsten att skapa SinnesEkonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Helena Östansjö; Carola Holm; Lindström Ida; [2008]
  Nyckelord :Upplevelser; Spa; Sinnesmarknadsföring; Experience Economy;

  Sammanfattning : Upplevelsens era är här och ställer samtliga aktörer i samhället inför utmaningar. Upplevelsen ska inte längre bara fylla ett funktionellt behov, den ska beröra konsumenten på ett helt annat sätt. LÄS MER

 4. 4. Läsa, fråga, förstå : Läsförståelsestrategier gestaltade i boksamtal.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Carola Frykstrand; Mari Lindgren; [2007]
  Nyckelord :boksamtal; inferens; läsförståelse; läsutveckling; litteraturpedagogik; receptionsteori;

  Sammanfattning : Denna studie är utförd inom lärarutbildningen och kursen Språk och språkutveckling. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elever i år 1 agerar under boksamtal och vilket lärande som gestaltas i dessa samtal. LÄS MER