Sökning: "Carola Pfeiffer Mosesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carola Pfeiffer Mosesson.

  1. 1. Föräldrars upplevelse av ROP undersökning och deras behov av information

    Magister-uppsats,

    Författare :Carola Pfeiffer Mosesson; [2013-06-28]
    Nyckelord :ROP undersökning; föräldrar; sjuksköterska; neonatalavdelning; behov; information; kommunikation;

    Sammanfattning : Alla barn som föds mycket för tidigt undersöks regelbundet av ögonläkare för att man skall upptäcka de barn som behöver behandling för en sjukdom som kan drabba ögats näthinna efter för tidig födelse s.k. prematuritetsretinopati (Retinopathy of Prematurity, ROP). LÄS MER