Sökning: "Carola Stark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carola Stark.

 1. 1. Oral Health Care and Humanitarian Health Praxis

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Carola Liebe-Harkort; [2016]
  Nyckelord :Oral diseases; oral health related quality of life; oral health care; humanitarian aid organization; Munsjukdomar; välbefinnande relaterat till munhälsa; munrelaterad omvårdnad; hjälporganisationer;

  Sammanfattning : Background: Oral and dental diseases is a major part of the global disease burden. Poor oral health has a significant impact on the general well-being of people. In contrast with prior decades high rates of oral diseases may be found in low- and middle income countries. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet Carola från Främling till Evighet : trons betydelse i jakten på framgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Norling; [2006]
  Nyckelord :religiösa personligheter; Carola Häggkvist; framgångsteologi; Livets Ord; melodifestival; idol; idoldyrkan; tungotalande; andlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka få en inblick i om och hur religionen bidragit till Carolas enorma framgång och hur stor betydelse religionen i detta fall har. Jag vill försöka se om det finns några kopplingar mellan framgång och framgångsteologi. LÄS MER