Sökning: "Carolin Carlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carolin Carlsson.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av smärtlindring vid palliativ vård i hemmiljö : En icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Therese Carlsson; Carolin Andersson Nord; [2020]
  Nyckelord :Hemmiljö; Palliativ vård; Sjuksköterskans upplevelse; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Palliativ vård är när bot inte längre är möjligt och vården är inriktad på att lindra. Denna vård vilar på en grund, där symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt symtom hos patienter inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Carolin B Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BRP+ är ett ramverk som utvecklats för att mäta svensk regional utveckling utifrån ett livskvalitets- och hållbarhetsperspektiv. BRP+ omfattar ett antal temaområden som i sin tur omfattar olika aspekter och indikatorer. Den första genomförda mätningen med ramverket som grund presenterades 2018. LÄS MER

 3. 3. Den motiverande projektledaren : Vad projektledare anser vara viktigt för att motivera projektdeltagare

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolin Carlsson; Jan Sonedahl; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Project Management; Progress Principle; Inner Work Life; Motivation; Projektledning; Progress Principle; Inner Work Life.;

  Sammanfattning : Projekt som arbetsform är vanligt för de flesta idag. Det är projektledaren som är ledaren av projektet och har som ansvar att se till att projektmålet uppnås, arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera projektdeltagarna. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av en mindre variant av plasmiden pQlacZ-1

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Carolin Carlsson; [2012]
  Nyckelord :pQlacZ-1; mindre variant;

  Sammanfattning :    Syftet med detta projekt var att konstruera en mindre variant av pQlacZ-1 för att senare kunna använda den som reportervektor i Ideonella dechloratans. pQlacZ-1 är en plasmid som är 17,1 kbp stor, som skulle kunna användas som reportervektor i  Ideonella dechloratans för att kunna undersöka olikapromotorsekvenser. LÄS MER