Sökning: "Carolin Svenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolin Svenberg.

  1. 1. YouTube bakom kulisserna : En studie i hur YouTube och influencer marketing används av företag i marknadsföringssyfte

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Elin Hofferek; Carolin Svenberg; [2017]
    Nyckelord :YouTube; social media; social media marketing; YouTubers; influencer marketing; multi-channel networks; YouTube; sociala medier; social media marketing; YouTubers; influencer marketing; multi-channel networks;

    Sammanfattning : Sociala medier blir en allt större del av våra liv, något som lett till att en ny marknad där plattformarna blir allt mer kommersialiserade. Det har gett upphov till nya marknadsföringsmetoder och i och med det har också nya aktörsgrupper vuxit fram. LÄS MER