Sökning: "Carolin Svensson Johnson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolin Svensson Johnson.

 1. 1. Investigating the move from a traditional warehouse classification to a more sophisticated one: a case study of ABB Jokab Safety AB.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Athanasia Mitraka; Carolin Svensson Johnson; [2019-07-02]
  Nyckelord :ABC analysis; warehouse management; inventory management; stock value; warehouse strategies; multi-criteria classification; demand; ; lead time; supply price; Ng-model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av interna mjölkrundor : En analys av kartongflöden hos Volvo Lastvagnar Tuve

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rubina Mansur; Carolin Svensson Johnson; [2017]
  Nyckelord :Standardized approach; in-plant milk-runs; Lean production; process mapping; Standardiserat arbetssätt; mjölkrunda; kartläggning; Lean produktion;

  Sammanfattning : Att kartlägga hur ett företags olika processer ser ut är en viktig del ur ett kontinuerligtförbättringsarbete. Uppdraget för denna studie består av att kartlägga dagliga mjölkrundor påen del av fabriken, som därmed skall bidra till att eventuella problem synliggörs. LÄS MER