Sökning: "Carolina Öwre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Öwre.

 1. 1. Ett effektivt förbud mot diskriminering? - En studie av 16 kap 9§ BrB och Diskrimineringslagens tillämpning och effektivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Öwre; [2014]
  Nyckelord :civilrätt; straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda om det finns ett behov av både 16 kap 9§ BrB och Diskrimineringslagen från år 2009 eftersom de behandlar samma diskrimineringsområde. 16 kap 9§ BrB reglerar olaga diskriminering baserat på ras, hudfärg, etnicitet och sexuell läggning. LÄS MER

 2. 2. Den tunna röda linjen : identitet inom arkeologisk teori och metod

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Carolina Öwre; [2006]
  Nyckelord :identity; context; symbols; social function; understanding.; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : THE THIN RED LINE ? Identity in theory and method With this essay I want to explore some possibilities with the term identity within archaeology. Identity is a term best understood in the light of different scientific approaches. LÄS MER