Sökning: "Carolina Aronson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Aronson.

  1. 1. Akademisk utbildning eller inte? : Värdet av den akademiska utbildningen för restaurangbranchen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Carolina Aronson; Sofie Palmgren; [2012]
    Nyckelord :Kock; Sommelier; Måltidskunskap och Restaurangutbildning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER