Sökning: "Carolina Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Carolina Bengtsson.

 1. 1. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER

 2. 2. Slarvets offer : Ärenden hos Patientnämnden rörande vårdrelaterade infektioner samt bristande hygien och vårdmiljö ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Louise Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; health care aquired infection; hygiene; patients perspective; Patientsäkerhet; vårdrelaterad infektion; hygien; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och drabbar årligen 9 % av sjukhusens patienter. Syftet med studien var att undersöka inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden rörande brister i hygien och vårdmiljö samt vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 3. 3. Bild i förskolan : traditioners påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellinor Bengtsson; Carolina Svärdh; [2017]
  Nyckelord :Traditioner; Kreativitet; Bild; Modeller; Inspirationsbilder; Barn; Förskola;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete handlar om bildpedagogiska traditioners påverkan på barns bildskapande iförskolan. Användandet av modeller vid exempelvis påsk- och julpyssel har vi upplevt som vanligt förekommande i förskolan och detta intresserar oss då vi på några förskolor sett att pedagoger styrt barnen när de använt modeller. LÄS MER

 4. 4. Gårdagens rester - morgondagens tillgångar : En uppsats om cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Therese Bengtsson; Tobias Eklöf; Carolina Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; ekonomiska kretslopp; hållbarhet; miljö; återvinning; styrning; värdekedjor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom den ständigt pågående industrialiseringen i världen samt de senaste 100 årens ökade resursåtgång, ökar behovet av förnybara resurser i världen. Att jordens befolkning dessutom förväntas öka till över nio miljarder redan år 2050 sätter press på utvecklingen av förnybara resurser samt nya arbetssätt för att i framtiden kunna klara av framtidens ökande behov av resurser. LÄS MER

 5. 5. Löftet om tillhörighet -En studie om de verkliga budskapen i fast fashion reklam

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Bengtsson; Maria Lindroth; [2011-07-06]
  Nyckelord :fast fashion; reklam; symboler; budskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER