Sökning: "Carolina Bertilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Bertilsson.

 1. 1. Vägar till skriftspråket : 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; 1-3åringar; skriftspråk; pedagogisk miljö; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Fifty Shades of Green

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Carolina Christodoulou; Philip Bertilsson; [2013]
  Nyckelord :green marketing; green products; green cosmetics; green consumers; gap study;

  Sammanfattning : The current green marketing industry is growing due to increasing consumer demand in combination with current environmental issues. Even so a common definition of the term green does not exist which creates both company and consumer confusion. LÄS MER