Sökning: "Carolina Everhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Everhag.

  1. 1. Nybildade bostadsrättsföreningars ekonomiska problem: Konsekvenser av en konkurs och möjligheter till kompensation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Carolina Everhag; [2013]
    Nyckelord :Bostadsrätt; ombildning; konkurs;

    Sammanfattning : .... LÄS MER