Sökning: "Carolina Fridh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Fridh.

 1. 1. "I allmänhetens tjänst" - Men vilken tjänst vill allmänheten ha? - En kvalitiativ studie om hur unga vuxna använder P3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Fridh; Julia Roempke; Emilia Sandberg; [2019-02-07]
  Nyckelord :radio; podd; public service; sociala medier; Sveriges Radio; P3; uses gratification;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera unga vuxnas användning av P3 på olika plattformar och deras förväntningar på kanalenTeori: Uses & GratificationMetod: FokusgrupperMaterial: Intervjuer från tre fokusgrupper om totalt 14 respondenterResultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom Uses & Gratification och visar på att P3 används för att tillfredsställa behov av främst information och gemenskap både via lyssnande på podd och radio, men även via sociala medier. Förväntningarna bottnar i många fall kanalens public serviceuppdrag. LÄS MER

 2. 2. "Det är svårt att få dem att stanna längre än tre år" : måste rekryteringsprocessen förändras för att tillfredsställa unga medarbetares krav?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Susanna Fridh; Carolina Nykänen Vestlund; Lovisa Persson; [2009]
  Nyckelord :Generations; Human Resource Management; Recruitment; Motivation; Corporate Cultre; Society of expectations; Generationer; Human Resource Management; Rekrytering; Motivation; Organisationskultur; Förväntningssamhället;

  Sammanfattning : How does a corporation work during the recruitment phase to entice and motivate younger members to work for their organization?The aim is to examine in which grade corporations and organizations’ recruitment needs to adapt to encounter Generation Y on the labour market.The base in our method is abduction and our research is based on a qualitativemethod. LÄS MER