Sökning: "Carolina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Carolina Johansson.

 1. 1. Ett lidande i det tysta : En litteraturstide om kvinnors upplevelser av hur endometrios påverkar det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Sohlberg Johansson; Matilda Flygt; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Kvinnor; Lidande; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen lever idag ca 10–15 procent av alla fertila kvinnor med endometrios. Symtom som kännetecknar sjukdomen är buksmärta, samlagssmärta, trötthet och energilöshet. LÄS MER

 2. 2. “Där jag är, där jag har mina saker och mitt hjärta -där bor jag” -En kvalitativ studie om den pågående stadsomvandlingen i Kiruna. Om individers meningsskapande i en otydlig och osäker situation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessika Johansson; Carolina Poromaa; [2020]
  Nyckelord :Sensemaking; Kiruna; city transformation; relocation; urban transformation;

  Sammanfattning : In Kiruna, a city transformation is taking place as a result of the mining company LKAB's iron ore mining. As the mining goes deeper, the city is affected above ground. The central parts of the city and 33% of the population will, according to the prognosis, be directly affected by the forthcoming urban transformation. LÄS MER

 3. 3. Optimering av ett batterilager i kombination med ett större solcellssystem : Fallstudie: Gävle Energi ABs huvudbyggnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Carolina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Effekttoppsreducering; frekvensreglering; batterilager; nätansluten fastighet; solcellssystem;

  Sammanfattning : The increase of variable renewable source leads to an imbalance between the electricity supply and demand of the power grid, as the solar and wind energy production is weather dependent. By implementing battery energy storage system (BESS), the balance can be improved by storing energy when the supply is high and then use when the supply is low. LÄS MER

 4. 4. Antikroppar och antirörelser : Varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Johansson; Carolina Sannerblom Vargas; [2019]
  Nyckelord :Parents; Person-centered care; Vaccination refusal; Vaccine scepticism; Immunization programmes; Föräldrar; Personcentrerad vård; Vaccinationsvägran; Vaccinskepsis; Vaccinationsprogram;

  Sammanfattning : Background: The anti-vaccination movement has gained attention in the media over the last few years, which has revived the debate as to whether parents should vaccinate their children or not. Infections, whose incidence has previously been declining as a result of compliance to national immunization programmes, have made a resurgence and the protection of the society that comes with vaccinations is decreasing. LÄS MER

 5. 5. Vikten av att vara äkta - En kvantitativ studie om virtuella influencers och dess påverkan i förhållande till verkliga influencers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Vendela Johansson; Carolina Weslien; [2019]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Virtual influencer;

  Sammanfattning : In the context of social media marketing and influencer marketing, this study aims to explore how consumers react to and perceive a virtual, computer generated, influencer in relation to a real influencer and how different types of products will affect consumers' perceived attitude against the influencer, the ad and the brand. An experimental study was conducted to examine these effects depending on the type of product and its congruence with the type of influencer. LÄS MER