Sökning: "Carolina Josefsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carolina Josefsson.

 1. 1. Bara för att… : En kvalitativ studie om hur studenter tolkar bilder i en publik kampanj om alkohol

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carolina Litzén; Kristina Josefsson; [2015]
  Nyckelord :public campaigns; students; alcohol; group pressure; attitudes; IQ; publika kampanjer; studenter; alkohol; grupptryck; attityder; IQ;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts på tre kampanjbilder från IQ-initiativets satsning “IQ student”. Kampanjbilderna har ett motsvarande tema baserat på att det alltid finns en anledning till att dricka alkohol. LÄS MER

 2. 2. An adaptation of the WLC approach for a make-to-order company with long lead times

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erika Ornstein; Carolina Josefsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Make-to-order and engineer-to-order companies often have few standard products and a demand that is hard to predict. To get orders the company gives quotations and competes for the customers. LÄS MER

 3. 3. Mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ett offentligt varumärke i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabell Janzon; Carolina Josefsson; Maria Steen; [2012-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Ett offentligt varumärke ioffentlighetenFörfattare: Isabell Janzon, Carolina Josefsson och Maria SteenUppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands länKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2011Handledare: Gabriella SandstigSidantal: 46 sidor exklusive bilagorAntal ord: 18 188 ordSyfte: Att undersöka hur mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har settut mellan mars och oktober 2011 i tryckt press i de dominerande tidningarna i länet.Ett delsyfte har också varit att undersöka i vilken utsträckning som deverksamhetsområden organisationen skrivit om i sina pressmeddelanden stämmeröverens med hur stort utrymme olika verksamhetsområden har getts i de tidningarsom undersöks. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbetets inverkan vid val av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Carolina Josefsson; Erika Ornstein; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har de anställdas kompetens blivit allt viktigare. Konkurrensfördelen har gått från att ligga i företagetskapital och fysiska tillgångar till att finnas hos de anställda och i deras prestationer. LÄS MER