Sökning: "Carolina Kelly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Kelly.

  1. 1. Kvinnor inom konst och feminism: En studie i feministisk symbolik inom nutidskonsten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Johanna Jensnäs; Carolina Kelly; [2019-05-29]
    Nyckelord :Feminism; Feminist art; Art history; Nina Bondeson; Fanny Åström; Anna Orange; Feministisk konst; Konstvetenskap;

    Sammanfattning : In this paper we have explored the symbolic meanings of feminist art. We have done this by using a semiotic and discourse analysis of ten artworks. The artworks we have chosen to analyze all have some sort of feminist agenda. LÄS MER