Sökning: "Carolina Lindelöf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Lindelöf.

 1. 1. HUR SMÅ REVISIONSBYRÅER HANTERAR DIGITALISERINGE

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Lundkvist; Carolina Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :Revision; Revisionsprocessen; Digitalisering; Ekonomiskt resursperspektiv;

  Sammanfattning : Frågeställningar:    Hur har revisionsprocessen digitaliserats i små revisionsbyråer?  Hur har små revisionsbyråer påverkats av digitalisering i revisionsprocessen med avseende på tid, kunskap och finansiering?   Syfte: Syftet med studien är att utreda hur små revisionsbyråer digitaliserat revisionsprocessen. Studien avser även att utifrån ett ekonomiskt resursperspektiv med avseende på tid, kunskap och finansiering utreda hur små revisionsbyråer påverkats av revisionsprocessens digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Arbets- och familjegenererade rollkonflikter i arbetslivet : Work-Life Balance bland anställda vid en statlig myndighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Mathilda Lennartsson; Carolina Lindelöf; [2015]
  Nyckelord :Work-Life Balance; arbetsgenererad rollkonflikt; familjegenererad rollkonflikt; förtroendearbetstid; flexibel arbetstid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det förelåg någon skillnad i den upplevda graden av Work-Life Balance (WLB) genom delskalorna Work-Family Conflict (WFC) och Family-Work Conflict (FWC). Mätinstrumentet baserades på Netemeyers, McMurrians och Boles (1996) indikatorer och de oberoende variablerna Arbetstidsform (förtroendearbetstid vs flexibel arbetstid), Kön (kvinna vs man), Civilstatus (i ett förhållande vs inte i ett förhållande) och Barn (inga barn, yngre barn 0-10 år, äldre barn 10 år eller äldre, både yngre och äldre barn) undersöktes. LÄS MER