Sökning: "Carolina Lodeiro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Lodeiro.

 1. 1. Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality of SRHR related health care for unaccompanied minor girls in VGR: A qualitative study based on the perceptions of health care professionals.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Carolina Lodeiro; [2021-06-23]
  Nyckelord :SRHR; AAAQ; unaccompanied minors; young migrants;

  Sammanfattning : Sexual and reproductive health and rights (SRHR) are fundamental to both the individual’s health as well as to public health. Despite that, SRHR are still only a desire and an ambition for millions of women and girls around the world, and the suffering due to SRHR related issues continues to be a large part of the global ill health. LÄS MER

 2. 2. En kritisk diskursanalys av debatten om köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carolina Lodeiro; [2012-10-24]
  Nyckelord :köttkonsumtion; kritisk diskursanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011. Genom att använda kritisk diskursanalys är ambitionen att synliggöra hur olika aktörer talar om köttkonsumtion, hur deras ställningstaganden motiveras samt hur vissa påståenden framställs som mer självklara än andra. LÄS MER