Sökning: "Carolina Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Carolina Pettersson.

 1. 1. Svenska på lågstadiet i Sverige och Finland : En komparativ studie av sammanlagt fyra lärares val av undervisningsmetoder för årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Pettersson; Carolina Ölmefors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kapitalackumulation i staden och de strategiska möjligheterna till social kamp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Circuits of capital; Financialization; Strategic Action Fields; Collective action; Social Struggle.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores how the changing political economic conditions of the built environment in Spain and Barcelona has affected the social struggle. Using a theoretical framework built on David Harvey’s conceptualization of the circuits of value in conjunction with Neil Flingstein and Doug McAdam’s sociological model of Strategic Action Fields, I will weave together the macro processes of capital accumulation and the micro processes of strategic collective action in a structure/agency based analysis. LÄS MER

 3. 3. ATT BYGGA FRÅN INSIDAN : En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Heimdahl Pettersson; Johannes Ågren; [2019]
  Nyckelord :internal branding; leadership; rebranding; internt varumärkesbyggande; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Internt varumärkesbyggande handlar om att på något sätt säkerställa att ett företags varumärkeslöfte anammas av de anställda så att varumärket verkställs i praktiken och i och med det möter de förväntningar som varumärket skapat hos kunden. För att företag ska lyckas förmedla sitt budskap till kund så är det därför viktigt att företag lyckas förena de anställda med företagets varumärke. LÄS MER

 4. 4. Underlag för projektering av ytterväggar : Kvalitativ analys av ytterväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Beatrice Pettersson; Carolina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Moisture saftey; Robustness; Cost; Exterior wall; Light frame; Heavy frame; Construction details; Fuktsäkerhet; Robusthet; Kostnad; Yttervägg; Tung stomme; Lätt stomme; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Vid projektering av ytterväggar ställs höga krav på funktion och utformning. Ytterväggar har en mängd olika konstruktionslösningar beroende på stomsystem, fasadmaterial och andra förutsättningar. Uppdragsgivaren WSP, vill underlätta kvalitetssäkringen och minska tidsåtgången vid projektering med hjälp av framtagna typdetaljer. LÄS MER

 5. 5. Swing Your Way to Happiness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carolina Pettersson Ruiz; Alexander Blitz; [2018]
  Nyckelord :Aggression; Frustration; Catharsis; Empowerment; Counterproductive work behavior;

  Sammanfattning : How do individuals manage frustration in organizations and how can they use Rage rooms as an agency to relocate their experienced frustration into a performance enhancing intervention? The concept of Rage rooms does not only add to the present research, in the field of preventive mechanism of organizational aggression, but also overlaps with theories of Catharsis. The hypotheses are drawn from literature covering cognitive psychology and management theory. LÄS MER