Sökning: "Carolina Stefansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Stefansson.

  1. 1. Abecita: en studie i varumärkesbyggande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carolina Göransson; Julia Stefansson; [2012-02-13]
    Nyckelord :varumärke; underkläder; ompositionering; positionering; inköpare; repositionering; image; produktutveckling; mode;

    Sammanfattning : .... LÄS MER