Sökning: "Carolina Stein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Stein.

 1. 1. Utmattningssyndrom : En bloggstudie om att leva med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Unn Henriksson; Carolina Stein; [2017]
  Nyckelord :blogg; leva med; ohälsa; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. LÄS MER

 2. 2. Ledningsgrupper i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Ringnér; Peter Johansson; Carolina Ericsson; Emelie Bischoff; [2003]
  Nyckelord :Ledningsgrupper; teamsammansättning; samarbete; situationsanpassning; förändring; Öresundskraft Marknad AB; Öresundskraft Underhåll AB; Sydkraft Gas AB; WM-data Industrial Solutions; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Ledningsgrupper i förändring Författare: Emelie Bischoff, Carolina Ericsson, Peter Johansson och Camilla Ringnér, studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Handledare:Jan-Inge Lind, Stein Kleppestø Syfte: Uppsatsens syfte är att studera i vilken utsträckning sammansättningen i ledningsgruppen förändras i företag som upplevt en ny förändrad situation. LÄS MER