Sökning: "Carolina Utter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carolina Utter.

 1. 1. Litteratur och högläsning i förskolan : En studie om pedagogers förhållningssätt till litteratur som språkutvecklande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Isabella Sundell; Carolina Utter; [2021]
  Nyckelord :Children; interactions; language development; literature; reading aloud; barn; interaktioner; högläsning; litteratur; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med litteratur och högläsning på ett sätt som gynnar barns språkutveckling.   Studien har genomförts på två separata förskolor där tio pedagoger har medverkat i enskilda kvalitativa intervjuer, vilket valts för att få ett fylligt underlag att analysera. LÄS MER

 2. 2. Location Decisions of Independent Schools in Sweden- Does ideology matter?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish school voucher reform in 1992 gave rise to independent schools and free choice of school for students. Since 1997, local governments have the opportunity to utter their opinion regarding the establishment of an independent school. LÄS MER

 3. 3. Location Decisions of Independent Schools in Sweden : Does Ideaology Matter?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish school voucher reform in 1992 gave rise to independent schools and free choice of school for students. Since 1997, local governments have the opportunity to utter their opinion regarding the establishment of an independent school. LÄS MER