Sökning: "Carolina Viström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Viström.

 1. 1. Läsförståelse, motivation och läsintresse : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare beskriver att de arbetar för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carolina Viström; [2019]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading development; reading teaching; reading aloud; reading comprehension strategies; Läsförståelse; Läsutveckling; Läsundervisning; Högläsning; Läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar och genomför undervisning för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet är vidare att undersöka hur lärare rapporterar att de bidrar till elevers motivation och läsintresse. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper? : En litteraturstudie om inlärningsmetoder och lärarens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Ziemke; Carolina Viström; [2018]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; whole language; phonics; LTG; Wittingmetoden;

  Sammanfattning : Avsikten med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning menar krävs för att elever i årskurs f-3 ska utveckla läs- och skrivkunskaper. I studien beskrivs de överordnade läsinlärningsmetoderna phonics och whole language med arbetssätten Wittingmetoden och LTG. LÄS MER