Sökning: "Carolina Wallerström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Wallerström.

 1. 1. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER

 2. 2. Smart street lighting : The advantages of LED street lighting and a smart control system in Uppsala municipality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Inga Sjöberg; Amanda Gidén Hember; Carolina Wallerström; [2017]
  Nyckelord :Street lights; lights; LED; armature; LED armature; smart control system; control system; Philips; CityTouch; Sala kommun; Uppsala kommun; Sala-Heby Energi; energy savings; street light system; CO2; carbon dioxide savings; LED; gatubelysning; gatubelysningssystem; armatur; LED armatur; smart styrsystem; styrsystem; energibesparing; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine how LED street lights and a smart street light control system can reduce the energy consumption, costs and in extension the CO2 equivalents in a geographically delimited area. In 2015 the municipality of Sala installed LED armatures connected to a smart control system in the whole municipality. LÄS MER