Sökning: "Caroline Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Caroline Andersson.

 1. 1. Primärprevention av diabetes typ 2 - Sjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rebecka Andersson; Caroline Burn; [2019-06-27]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; primärprevention; nedsatt glukostolerans; prediabetes;

  Sammanfattning : Prevalensen för diabetes typ 2 ökar globalt. Det är viktigt att individer i riskzonen för diabetes typ 2 identifieras och ges vård i tid för att minska risken för insjuknande. Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan arbeta primärpreventivt för att förebygga diabetes typ 2 hos individer i riskzonen. LÄS MER

 2. 2. OLIKA INSAMLINGSMETODERS FÖRMÅGA ATT MÄTA ALKOHOL- OCH TOBAKSKONSUMTION BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ studie baserad på undersökningarna Liv & hälsa ung 2017 och ELSA 2016/2017

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol och tobak är två av riskfaktorer som står bakom flertalet av de icke- smittsamma sjukdomarna som svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. För att kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion genomförs olika befolkningsundersökningar. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med stomi upplever sin förändrade kropp : En litteraturlöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Caroline Andersson; Malin Haage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med substansbrukssyndrom : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Caroline Åkerstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett liv utan mobbning är en mänsklig rättighet : En studie om hur lärare upplever antimobbningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Öhlén; Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Antimobbningsprogram; Olweus; KiVa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra och se hur de olika antimobbningsprogrammen fungerar och vad som skiljer de åt samt hur lärarna upplever dessa antimobbningsprogram. Idag lägger skolor/kommuner enorma pengar på att köpa in material och utbildar sina anställda i hur man förebygger mobbning och kränkande behandling i skolan. LÄS MER