Sökning: "Caroline Axegärd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Axegärd.

 1. 1. Individual drinking water intake of dairy cows in an AMS barn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Axegärd; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; automatic water bowl; water intake; milking production; feed and social factors; behavior;

  Sammanfattning : Today’s dairy cows have high requirements of nutrients and water to give a large milk production. Factors that under normal circumstances affect drinking behaviour are cow’s eating pattern, the temperature of the water, whether the water is supplied in a water bowl or a trough, the cows’ dominance order and if the water bowl is shared with other cows. LÄS MER

 2. 2. Närproducerade fodermedel till mjölkkor : positiva och negativa aspekter på proteinrik fodergröda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Axegärd; [2013]
  Nyckelord :närproducerat; mjölkkor; proteinrikt fodermedel; miljö och avkastning;

  Sammanfattning : Närproducerat foder har varit en viktig fråga den senaste tiden, då alternativet är sojabönor som odlas i Amazonas området och exporteras över hela världen. Sojabönan är en viktig proteinkälla för Sveriges mjölkkor, dock bidrar den till en negativ klimatpåverkan. LÄS MER