Sökning: "Caroline Bore"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Bore.

 1. 1. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Sammanfattning : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). LÄS MER

 2. 2. Resultat vid treårstest och kvalitetsbedömning för avkommor födda i stimulanspaketet år 2000 - 2004

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Bore; Linda Edefall; [2010]
  Nyckelord :unghästbedömning; avelsframsteg; avkommor;

  Sammanfattning : Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, instiftade år 1999 ett s.k. stimulanspaket för treåriga ston då de erhållit diplom under treårstest. LÄS MER