Sökning: "Caroline Brandén Persson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Brandén Persson.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienter till annat färdsätt än ambulans : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Brandén Persson; Signe Lennartsdotter; [2019]
  Nyckelord :specialists nurses; ambulance nurses; qualitative; interview; SAMBand; level of care; specialistsjuksköterskor; ambulanssjuksköterskor; kvalitativ; intervju; SAMBand; vårdnivå;

  Sammanfattning : Det är en utmaning för ambulansorganisationen att möta det akuta vårdbehovet som förekommer i vårt skiftande samhälle. Det ställs ett ökat krav på ambulanssjuksköterskans bedömningsförmåga, för att vägleda patienten till fortsatt vård inom olika vårdnivåer på ett patientsäkert vis. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens hanteringsstrategier vid arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Berntsson; Caroline Brandén Persson; [2015]
  Nyckelord :Registered nurse; nursing assistant; coping methods; occupational stress; stress management; Sjuksköterskor; undersköterskor; stresshantering; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Bakgrund – Stress påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt, för att stressen inte ska ge negativa effekter är det viktigt med återhämtning. Stress i arbetet är vanligt förekommande framförallt inom sjukvården och kan uppstå då det ställs höga krav på individen. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens hanteringsstrategier vid arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Berntsson; Caroline Brandén Persson; [2015]
  Nyckelord :Registered nurse; nursing assistant; coping methods; occupational stress; stress management.; Sjuksköterskor; undersköterskor; stresshantering; arbetsrelaterad stress.;

  Sammanfattning : Bakgrund – Stress påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt, för att stressen inte ska ge negativa effekter är det viktigt med återhämtning. Stress i arbetet är vanligt förekommande framförallt inom sjukvården och kan uppstå då det ställs höga krav på individen. LÄS MER