Sökning: "Caroline Cabot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Cabot.

  1. 1. PÅ PLATS I FIKTIONEN En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Caroline Cabot; [2017-10-10]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Malin SvenningssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 18 608Nyckelord:Litterära resor, popkulturturism, media pilgrimages, mediekonvergens, Skam, Tv-serier, Astrid Lindgrens Värld, Wallanderland.Syfte: Syftet med studien är att undersöka resenärers upplevelser av litterära resor, medinriktning på de resenärer som besöker Oslo för att vara på inspelningsplatserna från tvserienSkam. LÄS MER