Sökning: "Caroline Carlfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Carlfors.

  1. 1. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
    Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

    Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER