Sökning: "Caroline Ekbom Ågren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Ekbom Ågren.

  1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
    Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

    Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER