Sökning: "Caroline Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Caroline Eliasson.

 1. 1. En utredning av Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvatten : Modellering av omhändertagen vattenvolym och reningseffekt i en planerad växtbädd

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Lovisa Gidlöf; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater facility; raingarden; precipitation data; dimensioning; Stockholm municipality; Mike Urban; Mouse; StormTac; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattenanläggning; växtbädd; nederbördsdata; dimensionering; Stockholms stad; åtgärdsnivå; Mike Urban; Mouse; StormTac;

  Sammanfattning : I Sverige förväntas klimatförändringar leda till ökad nederbörd med kraftiga skyfall samt längre regnvaraktighet, vilket resulterar i att en större mängd vatten behöver tas omhand. I urbana miljöer kan detta bli svårare eftersom mängden tillgängliga ytor minskar och andelen hårdgjorda ytor ökar vilket leder till en snabb dagvattenavrinning med större tillförsel av föroreningar till recipienten. LÄS MER

 2. 2. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 3. 3. A pilot study for a possible installation of Photovoltaic modules at The University of Havana : Bachelor's thesis in a field study in Havana, Cuba

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Elin Rahmqvist; [2018]
  Nyckelord :Photovoltaic modules; Cuba; Matlab; LCOE; Fotovoltaiska moduler; Kuba; Matlab; LCOE;

  Sammanfattning : In 2014 the Cuban government announced that 24% of the country’s generated electricity will come from renewable energy sources by 2030. In Cuba the emissions have drastically risen over the past decade due to the increasing amount of electricity demand. Today most of the generated electricity is produced by burning oil. LÄS MER

 4. 4. Waste management in Sweden – Case study at the IKEA warehouses in Älmhult

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Caroline Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Swedish waste management; EU’s waste directive; Waste hierarchy; Environmental objectives; Policy instruments; IKEA; Recycling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The thesis consists of a description of the waste management in Sweden today, related to a case study at IKEA’s warehouses in Älmhult. Waste is globally one of the most important environmental challenges. LÄS MER

 5. 5. Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium - naturbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Caroline Eliasson; [2013]
  Nyckelord :ISO 14001; Certifiering; Miljömål; Miljöaspekter; Miljöledningssystem; Miljöutredning; Naturbruk; Svalöfs gymnasium; EMAS; Grön Flagg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This report contains an environmental investigation of the farming education at Svalöf’s upper secondary school in Svalöv. The work has followed the steps for an ISO 14001 certification. Two other certifications, EMAS and Grön Flagg, have also been analyzed to investigate which certification that would be most suited for this place. LÄS MER