Sökning: "Caroline Green"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Caroline Green.

 1. 1. Earth Architecture - Towards a Sustainable Future?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Caroline Halje; Hanna Wernersson; [2022]
  Nyckelord :Earth architecture; clay; building material; sustainability; future building; Tanzania; Dar es Salaam; field study; green building; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : It is widely recognised that the two major challenges of the 21st century are climate change and poverty. The building sector is responsible for over a third of all global carbon dioxide emissions. LÄS MER

 2. 2. A Comparative Life Cycle Assessment of Alternative Polymers to Poly(vinyl chloride) for Use in Flooring Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Caroline Almqvist; Pernilla Larsson; [2021]
  Nyckelord :PVC; Flooring; Life Cycle Assessment; LCA; Polymer technology; Earth and Environmental Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Poly(vinyl chloride) has a long history of use in the flooring industry. Throughout the years, several environmental and health issues have arisen concerning the production, usage and disposal of PVC. LÄS MER

 3. 3. Implementering av hydroponisk odling i en livsmedelsbutik : En fallstudie av en aktör inom Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Korssell; Emelie Rudert; [2021]
  Nyckelord :Hydroponic systems; hydroponic cultivation; vertical farming; growing medium; global goals; sustainability; climate impact; leafy green; greenhouse gases; Hydroponiska system; hydroponisk odling; vertikal odling; odlingsmedium; globala målen; hållbarhet; klimatpåverkan; bladgrönt; växthusgaser;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en fallstudie i ett kandidatexamensarbete som utförts tillsammans med en livsmedelsbutik i Stockholmsområdet och som grundar sig i intervjuer, platsbesök och vetenskapliga artiklar. Där livsmedelsbutiken har ett intresse av att implementera en odling i form av ett hydroponiskt system direkt i sin butik. LÄS MER

 4. 4. Transition through Transparency : Assessing ESG Reporting and the EU Taxonomy for Sustainable Finance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Caroline Mayer; Emelie Bergström; [2021]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; EU taxonomy; Non-financial reporting; EU Green Deal; Sustainable investments; CSR disclosure; Sustainable Finance; ESG; Hållbarhet; EU taxonomi; Icke-finansiell redovisning; EU Green Deal; Hållbara investeringar; CSR; Hållbar Finans;

  Sammanfattning : Insufficient ESG information has been identified as a barrier in the transition towards a climate-neutral economy. This topic recently gained new interest, with the EU Commission implementing an action plan to finance sustainable growth. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av blodprovtagning på spädbarn : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Rebecka Dannvik; Caroline Green; [2021]
  Nyckelord :spädbarn; smärta; blodprovstagning; upplevelse och sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Ett spädbarn som vårdas på sjukhus riskerar under vårdtiden att utsättas för flera olika procedurer som kan orsaka smärta. En av dessa procedurer är blodprovstagning, med venös eller kapillär provtagningsteknik. LÄS MER