Sökning: "Caroline Gustavsson Adlercreutz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Gustavsson Adlercreutz.

 1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 2. 2. Trust for sale : en studie om influencers arbete och inflytande på sociala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Gustavsson Adlercreutz; Viola Arrfors; [2018]
  Nyckelord :Cultural Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER