Sökning: "Caroline Hansson Rahnboy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Hansson Rahnboy.

 1. 1. The Significance of Labels to the Concerned Generation - A Qualitative Study about Generation Y towards the Fair Trade Label and Ecological Labels

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Sjöberg; Dusina Karlsson; Caroline Hansson Rahnboy; [2009]
  Nyckelord :Fair trade; Ecological quality labels; Generation Y; Consumer behaviour; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of the master thesis is to examine what affects Generation Y’s values, attitudes and beliefs towards the fair trade label and ecological quality labels. The purpose is also to investigate how these two quality labels are received by Generation Y, in order to delve deeper into the relationship between the labels. LÄS MER

 2. 2. Kändis som designer - framgångsfaktor eller farligt spel? En fallstudie om H&M, Sisters och Topshop

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dusina Karlsson; Caroline Hansson Rahnboy; [2008]
  Nyckelord :Kändis; Designer; Kändisreklam; Fallstudie; Marknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kändis som designer – framgångsfaktor eller farligt spel? En fallstudie om H&M, Sisters och Topshop Syfte: Syftet med examensarbetet är att belysa de möjligheter och risker som det finns vid modeföretags användning av en kändis som designer. Huruvida H&M, Sisters och Topshop har lyckats med sina samarbeten med en specifik kändis kommer att studeras. LÄS MER