Sökning: "Caroline Hedström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Caroline Hedström.

 1. 1. Motiv bakom läsläxor : En intervjustudie om grundskollärares erfarenheter av arbetet med läsläxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Sara Hedström; [2018]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Läsning; Grundskolans tidigare år F-3 ; Läxa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka grundskollärares erfarenheter av arbetet med läsläxor. Frågeställningarna för studien handlar om vilka syften och motiv som framträder i lärarnas utsagor om läsläxor, hur lärarna organiserar arbetet med läsläxor avseende planering, genom- förande och uppföljning, samt vilka olika dimensioner av ämnet litteratur och läsning som framträder i deras beskrivningar av arbetet med läsläxor. LÄS MER

 2. 2. Konsumentavvisning av ett 2,4,6-trichloroanisole-manipulerat rött vin : Studerat genom sensoriska undersökningar vid Restaurang- och hotellhögskolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Caroline Hedström; Emma Hellström; [2017]
  Nyckelord :2; 4; 6-trichloroanisole TCA ; korkdefekt; rött vin; sensoriska egenskaper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Valfrihetens dilemma : En diskurspsykologisk analys av hur bloggskribenter rättfärdigar, argumenterar och tillskriver sig själva kategorier i relation till sitt livsstilsval LCHF

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Odelstad Hedström; Moa Sonerud; [2013]
  Nyckelord :Livsstilsval; LCHF; bloggar; självkategorisering; argumenterande; rättfärdigande och retoriska resurser.;

  Sammanfattning : Samhället präglas av en valfrihet vilket innebär oändliga möjligheter för individen att välja sin egen väg. Individen förväntas dock göra det bästa och rätta livsstilsvalet vilket snarare hämmar än gynnar hennes beslutstagande. Fokus i uppsatsen har riktats mot individer som har gjort ett livsstilsval av kosttrenden LCHF. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring av ledarskap En studie av konsulters, kvalitetssamordnares och chefers syn på kvalitetsarbete och kvalitetssäkring kopplat till ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Johanna Hedström; Caroline Strömblad; [2010-10-08]
  Nyckelord :generellt ledarskap; specifikt ledarskap; Kvalitet; kvalitetssäkring; standardisering; kvantifiering;

  Sammanfattning : Idag finns en mängd olika varianter av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Kvalitetsarbete har två olika syften, dels kvalitetsförbättringar och dels kvalitetssäkring. LÄS MER