Sökning: "Caroline Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Caroline Johansson.

 1. 1. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. I mötet med etikundervisning: En intervjustudie om mellanstadielärares uppfattningar gällande etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Johansson; [2020-02-28]
  Nyckelord :etikundervisning; lärande; mellanstadiet; värdegrund; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares upplevelser av, samt upplevda svårigheter och möjligheter när det kommer till att undervisa om etik i skolan. De frågeställningar som den här uppsatsen ska besvara är: Hur definierar lärarna etikundervisning? Hur redogör lärarna för att de arbetar med etikundervisning? Finns det några upplevda svårigheter och möjligheter en-ligt lärarna, som kan gynna respektive begränsa etikundervisningen?Den metod som användes för att besvara frågeställningarna var semistrukturerade intervjuer, även artikelsökning gjordes för att ta reda på tidigare forskning inom området. LÄS MER

 3. 3. Adverbial clauses in translation  : Translation of finite and non-finite (-ing, -ed and to-infinitive) adverbial clauses from English to Swedish in popular science

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Caroline Johansson; [2020]
  Nyckelord :adverbial clauses; translation; explicitation;

  Sammanfattning : This study investigates adverbial clauses in a translation of a popular science text from English to Swedish. The clauses investigated are both finite and non-finite adverbial clauses. The non-finite adverbial clauses are ing-clauses (present participle), ed-clauses (past participle) and to-infinitive clauses. LÄS MER

 4. 4. Hur styr fastighetsbolagen sina verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv? : En jämförande studie mellan allmännyttiga- och privata fastighetsbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Caroline Johansson; Julia Björk; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur styr fastighetsbolagen sina verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv och varför är det viktigt?   Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur fastighetsbolagen styr sina verksamheter med ett hållbarhetsfokus. Genom en ökad förståelse vill vi utforma en modell som förklarar styrningen ur alla tre dimensionerna kopplat till företagets verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Pornografi och kvinnlig sexualitet : En kvalitativ studie om hur det sexualiserade våldet från pornografin påverkar kvinnans sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Haarvig; Caroline Johansson; [2020]
  Nyckelord :Pornografi; porr; sexualiserat våld; konsekvenser; kvinnor;

  Sammanfattning : Previous research shows that sexual violence is a central part when the study focus on pornography. The purpose of this study is to gain knowledge of how sexual violence that pornography mediates affect women in general. What consequences the pornography has for women's sexuality and the extent to which women feel objectified in today's society. LÄS MER