Sökning: "Caroline Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Caroline Johansson.

 1. 1. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 2. 2. Non-governmental organization-workers' experience of alcohol prevention in South Africa

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Johansson; Sabina Paiklang; [2018]
  Nyckelord :Education; Harmful alcohol use; Non-governmental organizations; Prevention; South Africa;

  Sammanfattning : Background: Harmful alcohol use is a major problem in South Africa and can lead to diseases such as cancer, liver cirrhosis and cardiovascular diseases. Also, South Africa faces a huge problem with fetal alcohol syndrome as a consequence of mothers drinking during pregnancy. LÄS MER

 3. 3. The preferences of homebuyers with a negative outlook on the real estate market : Investigating the preferences of homebuyers in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mattias Johansson; Caroline Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Homebuyer; preferences; negative outlook; real estate market; principal component analysis; survey; Bostadsköpare; preferenser; negative marknadssyn; fastighetsmarknaden; principalkomponentanalys; enkätundersökning;

  Sammanfattning : The real estate market is constantly fluctuating and when the market slows down, it becomes more difficult to sell real estate. Because of this, it is of importance to construction companies to increase their understanding of homebuyer preferences in order for them to build condominiums that there is a demand for in a declining market, and thereby create a more liquid real estate market. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar enhetschefer sin arbetsbelastning utifrån krav-kontroll och stödmodellen? : En kvalitativ studie utförd bland enhetschefer i en mindre kommun i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sandra Johansson; Caroline Lundin; [2018]
  Nyckelord :Demand-control-support model; workload; unit managers; stress experience; work-life balance; Krav-kontroll och stödmodell; arbetsbelastning; enhetschefer; stressupplevelse; work-life balance;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera enhetschefers upplevelse av arbetsrelaterad stress, samt hur stressupplevelsen och balansen på deras privatliv varierade. En kvalitativ metod genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Utifrån syfte och Karaseks och Theorells krav-kontroll och stödmodell utformades fyra frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av att vara delaktiva i omvårdnaden av den palliativa patienten : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sabina Dahlén; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Närstående; Palliativ vård; Omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns ett stort behov av palliativ vård i Sverige och ett flertal människor väljer att delta i omvårdnaden av en familjemedlem, vän eller granne. Samhället har ett ansvar att stödja både den palliativa patienten och närstående. LÄS MER