Sökning: "Caroline Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Caroline Johansson.

 1. 1. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar om fostran i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Johansson; Sabrina Johansson; [2019]
  Nyckelord :fostran; förskola; pedagog; barn; normer; värdering; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers olika uppfattningar om fostran i förskolan. Metoden som använts är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fokus på fem pedagogers uppfattningar och erfarenheter. Materialet har analyserats och tolkats utifrån de teoretiska begreppen normer, motstånd och normalitet. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning efter en stroke : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Johansson; Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Self-Efficacy in Language Teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Louis Johansson; Caroline Johansson; [2019]
  Nyckelord :self-efficacy; ESL; L1; L2; mastery experiences; scaffolding; feedback; physical environment; positive environment;

  Sammanfattning : This research synthesis introduces complex questions about self-efficacy and the importance it has in the classroom and what kind of learning outcomes there are depending on student self-efficacy. This study explores current research and explains what teachers can do to improve students’ self-efficacy and what students can do for themselves. LÄS MER

 5. 5. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER