Sökning: "Caroline Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Caroline Jonsson.

 1. 1. Alla barns rätt till kommunikation : En studie om hur AKK används för att möjliggöra för olika kommunikationsformer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Hammarsten; Caroline Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; AKK; kommunikationssvårigheter; inkludering; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare uppfattar att användning av AKK bidrar till barns utveckling och lärande, samt hur de beskriver sitt praktiska användande av olika former av AKK. Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare från fyra olika kommunala förskolor. LÄS MER

 2. 2. ”Det skulle vara annorlunda om vi var fler” : En kvalitativ intervjustudie om fysioterapeutens yrkesroll inom psykiatrisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ronja Holmberg; Caroline Jonsson; [2020]
  Nyckelord :fysioterapi; interprofessionell samverkan; psykiatri; psykiatrisk fysioterapi; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i landet och arbetet mot denna fortgår inom hälso- och sjukvården, varav fysioterapeuter i en del regioner saknas inom vuxenpsykiatrin, medans i andra beräknas fysioterapeuter utgöra upp till 2% av de verksamma professionerna. De fysioterapeutiska interventionerna ger patienter inre verktyg för symtomhantering och ses som ett gott komplement till sedvanliga behandlingsinsatser, vid en mängd psykiatriska tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering i rekryteringsprocesser : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Bergstrand Caroline; Emma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande för elever med ADHD : En studie om lärares syn på hur kooperativt lärande fungerar för elever med ADHD i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Jonsson; Rebecka Mogård; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; ADHD; Inkludering; undervisningsmetod och sociala samspel;

  Sammanfattning : Denna studie grundades i vår gemensamma nyfikenhet kring det kooperativa lärandet. För att utvecklas som lärare och för att kunna möta alla elevers olika behov valde vi att ta reda på vad verksamma lärare i lågstadiet ansåg om kooperativt lärande och hur det påverkar elever med ADHD. LÄS MER

 5. 5. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER